KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

MOOBLE HOUSE markası ile www.mooblehouse.com alan adlı sitenin sahibi olan VLM 4 YAPI SİSTEMLERİ YATIRIM A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

 1. a) Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak VLM 4 YAPI SİSTEMLERİ YATIRIM A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Unvanı                                                 : VLM 4 YAPI SİSTEMLERİ YATIRIM A.Ş.

Mersis Numarası                                 : 0925-0718-1480-0001

Adresi                                                  : Huzur Mah. Ayazağa Cad. 4B/601 Maslak -Sarıyer / İstanbul

Telefonu                                              : +90 212 212 06 74

E-posta adresi                                     : [email protected]

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)           : [email protected]

 

 1. b) Hangi Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

 • Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçi/misafir olmanız durumunda; (a) tarafınıza ait kimlik numarası, ad ve soyad bilgileriniz, mahremiyet alanları dışındaki kamera kayıt görüntüleriniz, Şirket binasına giriş çıkış bilgileriniz olarak kişisel verileriniz; (b) bina ve tesislerimiz içerisinde (ŞİRKET merkez ve şubeleri, MOOBLE HOUSE showroomları, merkez ofis) kaldığınız süre boyunca internete erişim hizmetinden yararlandı iseniz, telefon numarası verisi ve internet erişimlerinize ilişkin internet trafik bilgileri ve IP bilgileriniz;

 

 • Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz ve Wifi Kullanıcılarımız

Web sitemizi kullanan çevrimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (IP adresi
bilginiz), pazarlama bilgileri (alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları) ve (bizlere bunları
bildirdiğiniz takdirde) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (e-posta adresiniz, açık adresiniz,
telefon numaranız):

 

Wi-Fi hizmet kullanıcısı olmanız durumunda ise, tarafınıza ait (a) telefon numarası verisi ve (b) internet erişimlerinize ilişkin internet trafik bilgileri ve IP bilgileriniz;

 

 • Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (sipariş bilgisi gibi),
finans bilgileri (banka bilgileri gibi), risk yönetimi, meslek bilgileri, fatura, hukuki işlem bilgileri, kullanıcı trafik bilgileri, lokasyon, pazarlama bilgileri (alışveriş geçmişi bilgileri gibi):

 

 • Potansiyel Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, meslek bilgileri, müşteri işlem bilgileri, pazarlama bilgileri;

 • İş Ortaklarımız / Çözüm Ortaklarımız

Gerçek kişi çözüm ortaklarımızın veya tüzel kişi çözüm ortaklarımızın yetkililerinin ve/veya
çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, bayi işlemi bilgileri (sipariş bilgisi vb.), finans
bilgileri (bilanço bilgileri vb.), hukuki işlem bilgileri, risk bilgileri, pazarlama bilgileri (alışveriş geçmişi
bilgileri):

 

 • Tedarikçi Yetkilimiz

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri, risk bilgileri, lokasyon;

 

 • Tedarikçi Çalışanı

Tedarikçi çalışanının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, lokasyon (ör. meslek içi eğitim bilgileri):

 

 • Çalışan Adaylarımız

Çalışan adayı olmanız durumunda; (a) tarafınıza ait nüfus cüzdanında yer alan bilgiler, fotoğraf, ikametgah, askerlik durum bilgisi, sürücü belgesi, eğitim belgeleri ve bilgileri, mesleki deneyim, elektronik posta adresi, kariyer hedefleri, daha önce çalışılan işe ilişkin bilgiler, referanslar, telefon numarası olarak kişisel verileriniz; (b) bina ve tesislerimiz içerisinde (ŞİRKET merkez ve şubeleri, MOOBLE HOUSE showroomları, merkez ofis) kaldığınız süre boyunca internete erişim hizmetinden yararlandı iseniz, telefon numarası verisi ve internet erişimlerinize ilişkin internet trafik bilgileri ve IP bilgileri; (c) Şirket binasına giriş çıkış bilgileriniz, mahremiyet alanları dışındaki kamera kayıt görüntüleriniz;

 

 • Çalışanlarımız

Çalışan olmanız durumunda; (a) tarafınıza ait nüfus cüzdanında yer alan bilgiler, fotoğraf, ikametgah, medeni hal, askerlik durum bilgisi, sürücü belgesi, eğitim belgeleri ve bilgileri, elektronik posta adresi, telefon numarası, hukuki işlem, mesleki deneyim, finansal deneyim, finans (banka bilgileri vs.), lokasyon, risk yönetimi, araç/plaka olarak kişisel verileriniz; kanunda sayılı haller dışında açık rızanızın varlığı halinde sağlık ile  ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz; (b) bina ve tesislerimiz içerisinde (ŞİRKET merkez ve şubeleri, MOOBLE HOUSE showroomları, merkez ofis) kaldığınız süre boyunca internete erişim hizmetinden yararlandı iseniz, telefon numarası verisi ve internet erişimlerinize ilişkin internet trafik bilgileri ve IP bilgileri; (c) Şirket binasına giriş çıkış bilgileriniz, mahremiyet alanları dışındaki kamera kayıt görüntüleriniz

 

işlenmektedir.

 

Kurumsal müşterilerimize ilişkin süreçlerde ayrıca imza sirküleri ile unvan-pozisyon bilgilerini işliyoruz.

 

 1. Kişisel Verilerin İşleniş Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması,
 • Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması;
 • İnternet aracılığıyla web sitemize erişiminizin sağlanması, ayrıca 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“5651 Sayılı Kanun”) ile bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın ve ayrıca diğer kanunların amir hükümlerinin yerine getirilmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin
  yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi,
 • ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uyulması,
 • Müşteri şikayetlerinin takibi, çözüme kavuşturulması,
 • Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulması,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarının yürütülmesi,
 • Siparişlerinizin alınması, ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderiminin sağlanması,
 • Müşteri portföyümüzün yönetilmesi,
 • İlgili mevzuat kapsamında sunulacak ürün ve hizmetlerde kullanılması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirilmesi ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonların, iletişimin, pazar araştırmasının ve sosyal sorumluluk aktivitelerinin, satın alma operasyonlarının (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının, hukuki operasyonların yönetilmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş başvurusu taleplerinin ve ilgili pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, ŞİRKET’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, kişinin ilgili pozisyona kabul edilmesi halinde gerekli işlemlerin yapılması;
 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması, bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması, çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması, resmi bildirimlerin yapılması, maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,  satış performanslarının takibi ve raporlanması, kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması, çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi, kutlama amaçlı iletişimin sağlanması, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Resmi makamlardan veya sizlerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması

 amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir

 

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 

 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, hizmet ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında tanıtımlar, bültenler, koleksiyon tanıtımları, etkinlikler, avantajlar, indirimler, kampanyalara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin ve ticari elektronik ileti gönderimlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik ve iletişim verileriniz,

 

 • Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizin alınması amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama verileriniz,

 

 • Müşteri memnuniyetine yönelik araştırma, anket ve inceleme çalışmalarının yapılması, promosyon ve hediye gönderimi yapılması amacıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama verileriniz işlenebilmektedir.

 

Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz. Açık rıza göstermeseniz dahi yasal dayanağı açık rıza olmayan tüm satış ve satış sonrası hizmetlerimizden yararlanmaya devam edebilirsiniz.

 

İnternet sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için tercihleriniz doğrultusunda çerezler (cookies) kullanıyoruz. Çerez kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye Çereze Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz Kanun’un 4. maddesinde belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

 

6698 sayılı KVKK’nın 8 maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; yurt içinde bulunan ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine; kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirdiği hallerde ve hukuki bir uyuşmazlık halinde, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere; iş faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçlarımızın gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, üreticilere tedarikçilere, iş/çözüm ortaklarımıza; program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, hizmet sağlayıcılara; verilen siparişlerin ya da hediyelerimizin, promosyonlarımızın, kataloglarımızın size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılabilecektir.

 

6698 sayılı KVKK’nın 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde, hukuki ve ticari güvenliğin de sağlanması amacıyla sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarına, yurt dışında bulunan ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine; iş faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçlarımızın gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişilere, üreticilere, tedarikçilere, iş/çözüm ortaklarımıza; yurt dışında bulunan program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

 

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, web sitesi ya da anlaşmalı internet siteleri üzerinden ya da fiziken yapılmış olan başvurular, paylaşılan kartvizitler, yapılan ziyaretler, müşteri hizmetleri çağrı merkezi hattımız, e-posta adreslerimiz, sosyal medya kanallarımız ile WhatsApp destek hizmet hattımız gibi iletişim ve bilgi erişim kanallarıyla, ayrıca üyelik sözleşmeleri, satış sözleşmeleri ve sair sözleşmeler, kampanyalar, başvurular ile, Bayilerimiz aracılığıyla iletişim kurularak gerçekleştirilen görüşme ve formlar kanalıyla yazılı ve elektronik ortamda, fuarlarda doldurmuş olduğunuz bilgi edinme formları ve sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardaki bilgi edinme talepleriniz neticesinde;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

 

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin “Huzur Mah. Ayazağa Cad. 4B/601 Maslak -Sarıyer / İstanbul” adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna bu sayfanın alt kısmındaki “Veri Sahibi Başvuru Formu” bağlantısından indirebilirsiniz.

 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı gönderebileceğiniz e-posta adreslerimizi bu sayfanın alt kısmındaki “Veri Sahibi Başvuru E-posta Adresleri” kısmında bulabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Veri Sahibi İletişim Yolları:

Yazılı Başvuru:

“Huzur Mah. Ayazağa Cad. 4B/601 Maslak -Sarıyer / İstanbul” adresine gönderebilirsiniz.

 

E-posta Başvurusu:

[email protected] e-mail veya [email protected] KEP adresi mail.