KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Genel Açıklamalar 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (Bundan sonra "KVK Kanunu" olarak anılacaktır.) İlgili Kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahibi (Bundan sonra "Veri Sahibi" olarak anılacaktır), KVK Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınıza istinaden, Veri Sorumlusu olarak VLM 4 YAPI SİSTEMLERİ YATIRIM A.Ş.’ye (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) başvurabilirsiniz.

2. Başvuru Yöntemi

İşbu haklarınıza ilişkin taleplerinizin KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi uyarınca; aşağıda açıklanan yöntemlerden veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (Bundan sonra "Kurul" olarak anılacaktır.) tarafından belirlenen diğer yöntemlerden biri ile işbu Başvuru Formu’nun çıktısı alınarak, yazılı olarak Şirket’imize iletilmesi gerekmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Kimlik Teyitli, Islak İmzalı/Noter Vasıtasıyla

Huzur Mah. Ayazağa Cad. 4B/601 Maslak -Sarıyer / İSTANBUL

Zarfın/tebligatın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

[email protected] veya [email protected]

E-posta'nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; başvuruyu başkası sizin adınıza hareket ederek gerçekleştiriyor ise, bu konuda başvuruyu yapacak kişinin yetkisini belgelendirilmeniz gerekmektedir. 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren "en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde" yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu'nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

3. Kimlik ve İletişim Bilgileri

İsim-Soyisim:

 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası/Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası:

 

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası:

 

Tebligata esas yerleşim yeri/İş yeri adresi:

 

 

4. Şirket’imiz ile Olan İlişkiniz (Sigortalı, tedarikçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar, kullanıcı, ziyaretçi gibi)

  •  

Şirket’imiz içerisinde iletişimde olduğunuz;

 

Birim:

 

Konu:

 

5. Talep Konusu

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri eklemenizi rica ederiz.

 

 

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

6. Başvuru Sahibinin Beyanı

 

İşbu Başvuru Formu, Şirket’imiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket’imiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirket’imiz ek evrak talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket’imiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

VLM 4 YAPI SİSTEMLERİ YATIRIM A.Ş.

 

Mersis No. 0925-0718-1480-0001