Mo.1 560

Mo.1 560 je model Mooble House, kde sú obytné a spacie priestory kombinované v jednom objeme s ergonomickým medziposchodím.

Mo.1 560 Off-Grid

Mooble House Mo.1 560 Off-Grid je určený pre tých, ktorí sa už nebudú vracať do mesta. Vďaka produktom, ako sú solárne panely, batériový systém a vodné nádrže na ňom, umožňuje život bez pripojenia k sieti.

Mo.1 635

Mo.1 635 je model Mooble House, kde sú obytné a spacie priestory kombinované v jednom objeme s ergonomickým medziposchodím.

Mo.1 650

Mo.1 650 je model Mooble House, v ktorom sú obytné a spacie priestory kombinované v jednom objeme s ergonomickým dvojitým medziposchodím.